reglement 2020

Reglement Chris Drenth Mini-Turfjes Jeugdtoernooi

1. Het Chris Drenth Mini-Turfjes Jeugdtoernooi wordt georganiseerd door: BOWLING VERENIGING VEENDAM.

2. Het toernooi wordt gespeeld in Bowlingcentrum De Veenpoort, Lloydsweg 14, 9641KK, Veendam, 0598 622715 bowling@veenpoort.nl

3. Het toernooi is NBF erkend, erkenningsnummer: 2020/C764– Klasse 2

4. Deelname is toegestaan voor alle jeugdleden van de NBF en telt mee voor jeugd bowler/bowlster van het jaar.

5. Er zal worden gespeeld in 2 klassen op handicapbasis.

Deelnemers met een pasgemiddelde van 160 en hoger spelen in klasse 1, de handicapformule voor klasse 1 is 80 % van 220. Maximaal 50 handicap per game.

Deelnemers met een pasgemiddelde van 159.99 en lager spelen in klasse 2, de handicapformule voor klasse 2 is 80 % van 160. Maximaal 50 handicap per game.

6. Het gemiddelde op de bowlingpas 2019-2020 wordt aangehouden voor het berekenen van de handicap. De bowlingpas dient te worden getoond aan de wedstrijdleiding, bij aanmelding bij de wedstrijdtafel. Wanneer er op de bowlingpas geen gemiddelde vermeld is, dan heeft het gemiddelde geldigheid, waarover door de (wedstrijd) secretaris van de vereniging van de betreffende speler een zo recent mogelijke verklaring is afgegeven. Het laatstbedoelde gemiddelde dient te zijn berekend over alle games, die door de betreffende speler zijn gespeeld in alle wedstrijden van het lopende seizoen, met een minimum van 21 games. Deze gemiddelde-verklaring mag niet ouder zijn dan 14 dagen. Spelers zonder bowlingpas dienen eveneens een verklaring als voren genoemd te overleggen.

7. De voorronden worden gespeeld over 4 games, met twee personen per baan.

8. Per klasse (1 en 2) gaan de hoogste 8 door naar de finale. Bij gelijk eindigen geldt de scratch score. Indien ook gelijk, geldt de hoogste scratch score van game 4, indien ook gelijk, geldt de hoogste scratch score van game 3, etc. Indien alles gelijk, zal er een 9e en 10e frame gegooid worden, om te bepalen wie de finaleplaats(en) mag invullen.

9. De finale gaat over 2 games (twee spelers per baan). Ook in de finale game zal er handicap worden toegekend, volgens bovenstaande formule. De scores over de voorronden worden niet meegenomen.

10. Baanindeling voor finale d.m.v. voorkeur deelnemers. Volgorde van kiezen wordt bepaald door stand na voorronden, dus nummer 1 per klasse mag eerst kiezen, daarna nummer 2, etc. Op elke baan twee spelers (1 per klasse). Per baan zal de speler(ster) uit klasse 2 beginnen.

11. Bowlingkledij is verplicht, ook tijdens de prijsuitreiking.

12. Re-entry is NIET toegestaan.

13. Deelnemers dienen een half uur voor aanvang van hun serie en eventuele finale aanwezig te zijn.

14. Om deel te kunnen nemen aan ons toernooi dient u bij de inschrijftafel een verklaring te tekenen die de organisatie toestemmening geeft om u gegevens en scores te verwerken. Hierbij kunt u ook aangeven of eventueel fotomateriaal waar u op staat gebruikt mag worden voor publicatie

15. Serietijden:

Serie 1: zondag 19 januari 2020 11.00 – 12.30 uur (reserve)

Serie 2: zondag 19 januari 2020 12.45 – 14.15 uur

Baanonderhoud

Serie 3: zondag 19 januari 2020 14.45 – 16.15 uur

FINALE klasse 1 en 2 (2 games):

zondag 19 januari 2020 16.30 – 17.30 uur

Prijsuitreiking: direct na finale.

16. Prijzengeldschema in euro’s

Klasse 1 en 2

1 € 60,00 + sportprijs

2 € 50,00 + sportprijs

3 € 30,00 + sportprijs

4 € 20,00

5. € 10,00

6 € 10,00

7 € 10,00

8 € 10,00

17. Inschrijfgeld

Baanhuur € 9,37

Prijzengeld € 9,92

Organisatie € 4,45

Sponsoring € 6,24-

______________

Totaal € 17,50 (inclusief verloting bowlingbal voor alle inschrijvers)

18. Inschrijving mag telefonisch 0598-622715 of per email: bowling@veenpoort.nl

Het inschrijfgeld moet zijn voldaan voor aanvang van de serie.

Grote loterij voor alle deelnemers en bezoekers.

-0-0-0-0-0-0-0-